Skicka till:
SEK
 Fri frakt vid köp över 250kr Snabb leverans (3-5 dagar) Mängdrabatt vid köp av flera varor 30 dagar öppet köp

Persondata Policy

Uppgifter såsom personuppgifter eller annan uppgift eller del av handling som kunden lämnar till Shoepanda kommer att lagras och behandlas i digitalt format. Shoepanda's ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas i enighet med personuppgiftslagen. Kundens uppgifter kommer att användas av Shoepanda för att möjliggöra och säkerställa fullgörande av köpavtalet samt i marknadsföringssyfte från bolagets sida. Kundens uppgifter kan även komma att användas av bolag i samma koncern som Shoepanda för att fullgöra köpavtalet samt i marknadsföringssyfte.

Personuppgiftsansvarig: 

Shoepanda AB, Husbyvägen 30, 18444 Åkersberga 

Registerutdrag: 

Om du som kund ingått detta avtal i egenskap av privatperson har du rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag. Ett registerutdrag anger vilken information som finns sparad om dig. Du begär detta genom att skicka en undertecknad begäran till ovanstående postadress. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, korrigerar vi såklart dessa.

Avregistering av kunduppgifter:

Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter hos  Shoepanda raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att Shoepanda skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.

Överlåtelse:

Genom ingående av köpavtal lämnar du som kund ditt medgivande till att Shoepanda får överlåta uppgifter om dig till tredje part. Samtycket innebär att tredje part som övertagit uppgifter om dig får bruka dem med samma villkor som följer dessa villkor. Vid sådan händelse kommer du som kund bli informerad om vem som övertagit uppgifter om dig.

Produkter
Handla
Information
Skicka till: